{ Crazy Inu. }
a
b
o
u
t
Izabelly is my name but all my friends call me iza..
My tumblr is about things i like XD
I'm otaku and fujoshi..i like anime, a lot of yaoi, dorama, games, japan and korea.
theme